הוצאה לפועל מזונות

אישה אשר קיבלה לטובתה פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני המסדיר את המזונות של הבעל/הגרוש לשלם, בתוספת מחציות הוצאות חינוך ורפואה והוצאות חריגות, אולם הגרוש אינו משלם חובו בגין המזונות, עומדת זכותה היכולת לגבות החוב מזונות ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין בלשכת ההוצל"פ .

מהו בעצם ההליך של הוצאה לפועל מזונות במה הוא שונה מהליך הוצאה לפועל רגיל?

בלשכת ההוצל"פ קיים הליך מסלול מזונות, אשר  הינו הליך המותאם לגביית פסק דין מזונות בלבד. כאשר האישה מקבלת פסק דין בו נפסק כי היא אמורה לקבל סכום מזונות על ילדיה ומחציות על הוצאות רפואה וחינוך. (לעיתים המצב שונה והגבר זכאי לסכומי המזונות מהאישה תלוי בנסיבות פסק הדין). לעומת הליך רגיל בו מגישים לביצוע פסקי דין אשר אינם ניתנו בגין חוב מזונות.

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת אזהרה לחייב וניתנת לו תקופה של 21 ימים להגשת התנגדות ולהעלות טענותיו באם ישנן או לחילופין לשלם את החוב.

במה עוזר לנו ההליך כדי לגבות סרבן חוב של מזונות? השוני הוא באמצעים העומדים לרשות האישה בלשכת ההוצאה לפועל. למשל צו מאסר הינו הליך חמור אמנם אך כאשר האישה נקטה בכל האמצעים לגביית החוב כגון עיקול משכורת, עיקול לשבון בנק, עיקול באשראי ועוד ולא הצליחה לגבות את המזונות רשאית היא  להטיל צו מאסר על החייב. החייב יתייצב באמצעות ליווי משטרתי מול רשם הוצאה לפועל אשר יפסוק לאחר חקירתו תשלום של סכום מסוים מגובה החוב או מאסר בפועל.

רבים מתלבטים באם הליכי ההוצאה לפועל הינם מצפוניים ועלולים לפגוע ביחסים בין הצדדים אך כשלא נותרת לך ברירה ועליך לזון ילדייך השיקול היחיד הינו גביית חוב מזונות כדין . הדרך נכונה והבטוחה הינה באמצעות ההוצאה לפועל.

באופן כללי הבקשה לביצוע פסק דין לגביית חוב מזונות הינו באמצעות טופס בקשה לפתיחת תיק מזונות  או לחילופין פנייה למסלול מזונות אשר מפוקח ע"י לשכת ההוצאה לפועל.

 

בכל מקרה מומלץ להיוועץ עם עורך דין אשר מתמחה בתחום ובקיא בהליכי הוצאה לפועל מזונות.

לורן קוסאשוילי עורכת דין